Encyklopédia investora

Volatilita
Je miera kolísania cien, napríklad akcií, dlhopisov, opcíí, cenných papierov, komodít atď. Čím vyššia je volatilita tým viac kolísajú ceny. Volatilita sa úzko spája s rizikom pri investovaní, no tieto a pojmy treba navzájom odlišovať. Pri dynamickom a veľmi krátkodobom investovaní je vyššia volatilita niekedy výhodou, naopak pri strategickom dlhodobom investovaní je aktuálna vysoká volatilita nevýhodou.

Trhové riziko
Predstavuje možnosť, že v čase predaja bude mať vaše aktívum nižšiu hodnotu, než v čase nákupu. Čím je trh menej volatilný a čím dlhší je investičný horizont, tým je riziko menšie. Trhové riziko tiež možno zmenšiť diverzifikáciou portfólia. Jednoducho povedané – nekúpite veľa akcií od jednej spoločnosti, ale radšej si svoje peniaze rozdelíte medzi menšie množstvo akcií rôznych spoločností a do svojho portfólia pridáte tiež dlhopisy, či komodity.

Portfólio
Je súbor všetkých aktív, ktoré investor vlastní. Čím väčšia je rôznorodosť finančných nástrojov, tým je menšie riziko.

Podielové fondy
Sú fondy zložené zo stoviek až tisícov rôznych finančných nástrojov. Najbežnejšie sú akciové fondy, no možno nájsť tiež dlhopisové fondy, komoditné fondy, či zmiešané fondy.

Medvedí trh
Znamená dlhodobý pokles ceny akcií, kedy je vhodné čo najrýchlejšie predávať. Medvedí trh, alebo trend sa od korekcie líši práve tým, že sa nejedná o krátkodobý, náhly jav ale dlhotrvajúci trend.

Kvantitatívne uvoľňovanie
Zjednodušene povedané predstavuje tlačenie nových peňazí a ich vstup do ekonomiky. Nemusí sa pritom jednať o fyzické peniaze. V dnešnom svete znamená kvantitatívne uvoľňovanie skôr nástroj ako zvýšiť dynamiku ekonomiky.

Korekcia
Je náhly pokles ceny hodnoty počas dlhodobého trendu rastu. Vyskytuje sa pri každom finančnom nástroji. U niektorých nástrojov ako napríklad akcie sú korekcie zvyčajne väčšie, no možnosť výnosu je tiež väčšia, kým napríklad u investícií do zahraničnej meny bývajú korekcie nižšie.

Býči trh
Znamená dlhodobý nárast hodnoty akcií, resp. iných cenných papierov na trhu. Dôležité je zachytiť trend na začiatku býčieho trhu a vtedy nakupovať finančné nástroje.

Broker
Je firma, prípade fyzická osoba, ktorá sprostredkováva obchod s cennými papiermi. Pre vstup na burzu a obchodovanie s akciami potrebujete vždy brokera.

Blue chips
Sú veľké, zabehnuté akciové spoločnosti, predávajúce kvalitné a známe produkty. Zvyčajne sú jadrom portfólia.